162  

28.04.10

 

Praktykant w Dziale Zakupów

nr ref. DZ    

Warszawa

3 miesięczne praktyki wakacyjne

    

Zadania:

 • Zapoznanie się z procesami i zasadami pracy Działu Zakupów w Novartis Poland

 • Udział we wskazanych projektach działu

 • Współuczestniczenie w zadaniach związanych z prowadzeniem konkursów ofert w tym:

 • Przygotowanie zapytania ofertowego

 • Przygotowanie zestawienia ofert,

 • Udział w aukcjach internetowych

 • Przygotowywanie zestawień, raportów, zgodnie z otrzymanymi wskazówkami,

 • Pomoc w porządkowaniu i segregowaniu dokumentów działu,

 • Inicjatywa i zaangażowanie w bieżącą pracę zespołu.

Wymagania: 

 • Student trzeciego, czwartego lub piątego roku studiów na kierunku: logistyka, ekonomia

 • Zainteresowanie problematyką zakupów

 • Wysoka kultura osobista

 • Dobre umiejętności interpersonalne

 • Dokładność, samodzielność

 • Umiejętność współpracy w zespole

 • Gotowość ciągłego uczenia się

 • Zdolności negocjacyjne

Firma oferuje: 

 • Ciekawą 3 miesięczną, płatną praktykę w Dziale Zakupów

 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego

 • Możliwość poznania problematyki i zasad funkcjonowania Działu Zakupów

 • Możliwość skonfrontowania wiedzy nabytej w trakcie studiów z rzeczywistością biznesową

 • Rozwój kompetencji

 • Udział w codziennym życiu naszej firmy

 • Opiekę mentora i członków działu, na pomoc których zawsze można liczyć

 • Program wprowadzający i integrujący

 • Wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy o praktykę studencką

Forma aplikacji:

Zgłoszenia zawierające CV, zdjęcie, list motywacyjny oraz klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać na adres:  

hr.phplwa@novartis.com  podając numer referencyjny „GMO”

 

Termin nadsyłania aplikacji:

09 maja 2010

 

Treść klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych:
 “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133, poz. 883)”

 

 

 

Novartis Poland Sp. z o. o.

Al. Witosa 31, 00-710 Warszawa

www.novartis.pl

 

 

 

 

 

Biuro Karier SGGW AGROKADRA Sekcja Promocji Absolwentów